Мисия

Интересът на клиента стои на първо място. Нашият успех и развитие са свързани с успеха на нашите клиенти.

Визия

За нас най-ценното е да спечелим и запазим доверието на нашите клиенти.

Професионализъм

Наш дълг е да поддържаме високо ниво на професионална компетентност.

За нас

Доверие и уважение

Авторитетът ни се гради на доверие и уважение към клиентите и партньорите, с които работим.

Откритост и честност

Поддържаме открити и честни отношения с всички свои клиенти, партньори и служители.

Отговорност

Наша отговорност е да защитим правата на нашите клиенти.

Нашият екип

Светлана Нейкова

адвокат

Възпитаник на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Има дългогодишен стаж като съдия. Била е консултант на Международната организация на труда и има няколко специализации в тази организация. Има богат опит в работата с международни организации, синдикати на други страни и европейски депутати. Адвокат е от 1993 г. Специалист по гражданско, търговско, трудово, осигурително, административно и гражданско процесуално право. Има специализации в областта на колективното договаряне и индустриалните отношения.

Елена Велкова

адвокат

Възпитаник на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Юрисконсулт в туризма, ръководител на Приемната на КНСБ и адвокат. Специалист по трудово, осигурително и гражданско процесуално право. Има задълбочени познания и богат практически опит. Член е на Методическия кабинет на Висшия адвокатски съвет. Изготвя и защитава становища на Висшия адвокатски съвет пред Общото събрание на гражданските колегии на Върховен касационен съд и пред Общото събрание на Върховен административен съд.

Иван Нейков

адвокат

Завършва право в Юридическия факултет на Софийски университет "Климент Охридски". Има следдипломна квалификация по трудово право и индустриални отношения. От май 1997 до юни 2001 г. е министър на труда и социалната политика. Ръководител на работната група по провеждане на пенсионната реформа и разработването на Кодекса по задължително обществено осигуряване. Ръководи хармонизирането на българското трудово и социално законодателство със стандартите на Европейския съюз. Адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Тереза Стоименова Янева–Стратиева

адвокат

Възпитаник на Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Работи като адвокат от момента на дипломирането си до днес. Специалист по гражданско, търговско, авторско, застрахователно, облигационно, вещно, гражданско процесуално, административно-процесуално право и по регистърни производства. Била е консултант на застрахователни компании. Има задълбочени познания, богат практически опит и е изключително стриктна и прецизна в работата си.

Станислава Стоицева

адвокат

Възпитаник на Юридическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски”. Била е юрисконсулт в МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД , град Перник. От м. ноември 2011 г. е адвокат в Пернишка адвокатска колегия. Работи в областта на трудовото, търговското, административно-процесуалното и гражданско-процесуалното право. Специалист по Закона за обществените поръчки и лектор в Академия Респонса. Има задълбочени познания и богат практически опит в областта на здравното осигуряване и правно –нормативната уредба на лечебните заведения и цялостното правно обслужване на здравно заведение.

Анита Савева

адвокатски сътрудник

Студент по икономика в Нов български университет. Вписана като адвокатски сътрудник в Софийска адвокатска колегия (САК). Осъществява техническата организация на адвокатската дейност. Получава от всички съдилища в България от името на адвокатите всякакви съдебни книжа, включително преписи и заверени преписи от съдебни решения, изпълнителни листа и др., свързани със съдебните дела, по които адвокатите имат процесуално представителство. Прави справки и получава всякаква информация по съдебни дела в гражданско, наказателно, административно и заповедно деловодства.

Снежана Иванова

специалист търговски регистър

Студент по право в Нов български университет, Юридически факултет. Работи в областта на регистърното производство като изготвя книжа и вписва документи в Търговски регистър при Агенция по вписванията. Осъществява всички контакти на Адвокатското съдружие с Търговски регистър и с клиентите, които имат проблеми, свързани с вписването на нови търговци, промени в търговски дружества и търговци и тяхното прекратяване. Управител на Академия Респонса.

Яна Владимирова

технически сътрудник

Студент по право в СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет. Технически сътрудник. Оказва сътрудничество на адвокатите при проучването на казуси, съдебна практика. Изготвя проекти за искови молби, жалби, становища, писмени отговори и др.

Полезна информация